Søndag

Søndagens Program

 

11.00

Fiskebrygga Amfi:

Friluftsgudstjeneste

Tale ved Einar Sand, sang og musikk

Kirkekaffe

 

12.00

Tivoliet åpner

 

12.00-17.00

Vest-Agdermuseet i Flekkefjord

Krambua er åpen

Utstilling i Sjøbodene